Sandvik Additive Manufacturing ny medlem i Automation Region

Notis · 2021-05-27

Vi välkomnar Sandvik Additive Manufacturing som ny medlem i Automation Region. Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern med omkring 37 000 anställda med fokus på att förbättra kunders produktivitet, lönsamhet och hållbarhet.

Magnus Åkerberg, implementation manager inom Sandvik Additive Manufacturing, har gått in i Automation Regions forsknings- och innovationsgrupp och delar här sina tankar om Sandviks medlemskap.

Varför har ni valt att engagera er i Automation Region?

– Additive Manufacturing, även kallat 3D-printing, är ett relativt nytt område och vi ser en stor vinst i att samarbeta lokalt, regionalt och globalt med företag som verkar i liknande branscher som vi. Vi tycker att utformningen av klustret är väldigt bra med ett brett spann av företag som besitter spetskompetens inom flera olika områden. Det skapar bredd i nätverkets kunskapsbank, vilket möjliggör gynnsamma erfarenhetsutbyten med andra medlemsföretag.

Vad har ni för förväntningar på medlemskapet och vad kan ni bidra med?

– Att ha ett givande och utvecklande samarbete med andra engagerade medlemsföretag. Vi förväntar oss att kunna ha ett informationsutbyte där vi delar vår kunskap och samtidigt får möjlighet att lära av andra. Vi bidrar med en gedigen kunskap inom 3D-printning där vi har väletablerad expertis i hela värdekedjan, från produktion av pulver till färdiga printade produkter och vi har flertalet  relevanta tekniker för Additive tillverkning av metall in-house.

Vilka utmaningar upplever ni i er verksamhet kopplat till kompetensförsörjning?

– 3D-printing är en relativt ny bransch om man jämför med exempelvis stålindustrin, som har hundratals år av kompetensbyggande och utveckling av metoder i ryggen. Eftersom branschen är så pass ny och fortfarande utvecklas väldigt snabbt, så är det en utmaning att förutspå vilken typ av kompetens som kommer att behövas om tio, femton år men några områden som vi känner till idag är Produktdesign, Efterbehandling och Värmebehandling.

Hur ser ni på produktion i Sverige kontra länder med lägre löneläge? Hur bygger ni konkurrenskraft?

– Sandvik är ett globalt företag och oavsett om produktionen ligger i Indien, Kina, Tyskland eller Sverige så är kvalité och kunden alltid i fokus och det är vad som gör oss konkurrenskraftiga inom  många tuffa marknader. Sandvik säljer på värde och levererar högkvalitativa produkter till de mest krävande kunderna. Då spelar det mindre roll var produktionen ligger.

Läs mer om Automation Regions medlemsföretag →
Starka skäl att vara medlem →