Save the date för vårens frukostmöten

Notis · 2017-11-30

 

Nu är datumen för vårens frukostmöten preliminärt bokade. Nytt för nästa år är att en Do-tank hålls efter varje möte i Västerås. Vi vill öka möjligheterna till samtal, samverkan och samarbetsprojekt. Boka redan nu in datumen i kalendern.

Frukostmöten i Västerås med efterföljande Do-tank: 6 februari, 6 mars, 17 maj

Frukostmöten i Stockholm: 8 februari, 8 mars, 15 maj

Håll utkik på vår webbplats. Välkommen!