Save the date: Automation Summit 2019

Notis · 2019-05-16

Automation Summit utforskar transformativa trender – hur kan vi agera enskilt och tillsammans för att tillvarata möjligheter inom automation och digitalisering? Hur utvecklar vi industritekniska lösningar för effektiv produktion, lönsamma affärer och ökad svensk konkurrenskraft? 2019 års konferens genomförs i Västerås den 9 oktober.

Mer information på www.automationsummit.se →