Seari

Ledare · Professor Engineer Chen Ping • President Shanghai Electrical Apparatus Research Institute · 2010-11-05


Professor Engineer Chen Ping
President Shanghai Electrical
Apparatus Research Institute

Shanghai Electrical Apparatus Research Institute Corporation Co., Ltd. (Seari), tidigare Shanghai Electrical Apparatus Research Institute, grundades 1953 under det tidigare maskinindustridepartementet (State Ministry of Machinery Industry). Som leverantör av integrerade tekniklösningar för elutrustning och som kunskapsföretag inom såväl teknisk FoU som inom industriell utveckling håller Seari fast vid sin affärsidé – att vara en kraftfull branschledare och professionell tjänsteleverantör med tekniskt ledande, djup och grundlig kompetens.

Vi fokuserar på att stärka tekniköverföring och samarbete både nationellt och internationellt, och bygger vårt varumärke på uthålligt och medvetet arbete och skapar mervärde för våra kunder genom att tillhandahålla högklassig service och ständigt driva utvecklingen vidare. Seari har fler än 1500 anställda och över 70% av dessa har olika expert- och teknikbefattningar. I företaget finns för närvarande fler än 20 projektledare och projektledande tekniker på statlig nivå, fler än 10 nationella kvalitetsledningsrevisorer och laboratorieinspektörer samt över 40 experter som uppbär särskilda statsbidrag. Företaget erhållit fler än 100 patent, av vilka en tredjedel gäller uppfinningar, samt fler än 20 upphovsrätter rörande programvaror. Många av resultaten från teknik- och industriforskningen har gett upphov till framgångsrika produkter inom respektive områden och bidragit till såväl uppfinningar som till teknisk och vetenskaplig utveckling i de berörda branscherna.

Professor Engineer Chen Ping • President
Shanghai Electrical Apparatus Research Institute