SEIIA – vår partner inom interoperabilitet

Notis · 2023-03-13

De digitala systemens förmåga att kommunicera och fungera ihop – interoperabilitet – är något som Swedish Industrial Interoperability Association, SEIIA, arbetar med. Genom standardisering för interoperabilitet kan den digitala informationshanteringen förbättras, vilket skapar förutsättningar för en säkrare och mer konkurrenskraftig industri. Nu går de in som partner till Automation Region.

– Genom ett utökat nätverk når vi ut bättre och skapar större förståelse för hur flera av industrins utmaningar kan lösas med hjälp av standarder, förnyade arbetssätt och tydligt management. Därför har vi gått in i ett partnerskap med Automation Region, säger Erik Molin på SEIIA.

Erik hoppas på flera gemensamma aktiviteter. Workshoppar, seminarier och i förlängningen även case och projekt inom datahantering och interoperabilitet.

Daniel Boqvist och Erik Molin

– Vi vill vara en kanal till internationell standardisering inom digital informationshantering för Automation Regions medlemsföretag, fortsätter Erik. Vi måste få stopp på kan-själv-mentaliteten. Det läggs för mycket tid på nationella och regionala aktiviteter som försöker lösa problemen, men digitaliseringen är global och därför måste även lösningarna vara globala.

– Hanteringen av standarder för sammankoppling av maskiner och system är en central utmaning inom digitaliseringen, säger Daniel Boqvist, på Automation Region. Smart produktion kräver att tekniska lösningar kan samverka och om det inte fungerar så uppstår flaskhalsar som hindrar effektiv implementering. Tillsammans med SEIIA kan vi nu växla upp vårt arbete och öppna upp för nya samarbeten för våra medlemmar.

Text: Anna Sandberg