Seminarier om sourcing från Indien och digital mognad

Notis · 2015-09-30

Rapporten Internationalisering genom digitalisering

Under 2015 genomförde Business Sweden en omfattande studie av kritiska faktorer och områden som är särskilt intressanta för svenska företag som vill sourca från Indien. Studien fokuserar framför allt på hållbarhetsaspekten av sourcing och resultaten presenteras den 16 oktober i hörsalen på Kopparlundsvägen 14 i Västerås. Seminariet är kostnadsfritt och genomförs på engelska.

Enligt Business Swedens rapport "Internationalisering genom digitalisering" har svenska företag en relativt låg digital mognad, endast vartannat litet eller medelstort företag har rätt digital kompetens. Orsaken uppges vara brist på personal med relevant kunskap och svårighet att finansiera en digital strategi. Den 24 november bjuder Business Sweden in till ett seminarium om den nya rapporten på expectrum i Västerås. Inbjudan kommer snart.

Kontakta Marie Gidlund på Business Sweden för mer information om seminarierna
Ta del av rapporten "Internationalisering genom digitalisering"