Seminarier på MITC

Notis · 2014-11-13

Användarinvolverad innovation

Allt fler organisationer förstår vikten av att skapa värde tillsammans med kunder och andra intressenter. Att förstå kontext och även framtida kontext är därför viktigt för innovation. Carina Sjödin, Universitetsadjunkt och doktorand vid Mälardalens Högskola, har arbetat mycket med användarinvolverad innovation och kommer att berätta om sina erfarenheter från att involvera kunder och andra intressenter i utvecklings‐ och innovationsarbete.

Datum och tid: 27 november kl 15.00‐17.00
Plats: Mälardalens högskola, Smedjegatan 37 i Eskilstuna, Stora konferensrummet
Anmälan: Senast den 25 november till peter.e.johansson@mdh.se

En metod för att hantera gränssnitt i industriella innovationsprocesser

Korta ledtider i den industriella innovationsprocessen är avgörande för ett företags konkurrenskraft. Detta kräver ett effektivt samspel mellan och inom de organisationer som involveras i innovationsprocessen. I samverkan med industriföretag har en metod (Interfacemetoden) utvecklats för att hantera kontextuella, tekniska och organisatoriska gränssnitt i innovationsprocessen. Glenn Johansson, professor i produktutveckling berättar mer.

Datum och tid: 20 november kl 15.00‐17.00
Plats: Mälardalens högskola, Smedjegatan 37 i Eskilstuna, Stora konferensrummet
Anmälan: Senast den 17 november till ulrika.strand@mitc.nu eller till daniel.gasvaer@mdh.se