Seminarium – internationalisering genom digitalisering

Notis · 2015-11-30

Seminarium om internationalisering den 24 november

Sverige har som land en hög digital mognad, god infrastruktur och bra tillgång till kompetens inom digitalisering. De små och medelstora företagen visar dock oroväckande låg grad av digitalisering när de ska exportera. Enligt Business Swedens rapport ”Internationalisering genom digitalisering” har endast vartannat litet eller medelstort företag rätt digital kompetens. Orsaken uppges vara brist på personal med relevant kunskap och svårighet att finansiera en digital strategi.

Rapporten presenterades under ett förmiddagsseminarium arrangerat av Business Sweden och Automation Region, den 24 november på expectrum i Västerås. Johan Snellman, Västeuropachef på Business Sweden, inledde med flera goda exempel på hur företag lägger upp strategier för affärsverksamhet utomlands. Han konstaterade också att Västeuropa är Sveriges viktigaste exportmarknad med cirka 64 procent av vår totala export.

Mikael Klintberg, processledare för Automation Region, pratade om digitalisering utifrån ett klusterperspektiv. Automation Region vill vara en kompetensnod och en mötesplats för samhälle, näringsliv och akademi när industrin och det övriga samhället digitaliseras.

– Digitaliseringen är redan här och måste ta till oss den nya tekniken snabbt. Det är inte bara teknikföretag som berörs, utan hela samhället, alla företag och alla människor. Ingen kan göra allt på egen hand och vi ser nu hur företag öppnar upp för samverkan med varandra och med akademin, förklarade Mikael.

Mimmi Goude, senior projektledare på Business Sweden Norge, presenterade en ny studie av hur digitalisering stödjer svenska företags internationella marknadsföring och försäljning. Studien visar att företag som anammat den nya tekniken får bättre kundkontakt och analysmöjligheter samtidigt som de bygger upp smarta affärsmodeller som ger bra kundvård. Mimmi bjöd också på några konkreta råd för de företag som vill hitta nya, internationella marknader.

– En framgångsfaktor är att tänka globalt men agera lokalt. Ta hjälp av erfarna personer och organisationer för att hantera kulturella skillnader och lokala lagar och regleringar.

Irene Ek, analytiker på den statliga myndigheten Tillväxtanalys, gav sin syn på digitalisering med fokus på internationalisering business to business. Hon framförde bland annat att digitala verktyg kan ge varaktiga kostnadsbesparingar. En utmaning kan vara att företagskulturen måste anpassas till nya arbetsmetoder och affärsmodeller. Förmiddagen avrundades med flera goda exempel från företag som verkar på en internationell marknad.

Ta del av presentationerna