Seminarium: Oförklarliga fel i elektroniken – troligen atmosfärisk strålning

Notis · 2014-10-31

Kosmisk strålning orsakar problem

Automation Region, Mälardalens högskola, SP och Uppsala universitet bjuder in till ett seminarium om atmosfärisk strålning. Välkommen till expectrum den 12 november kl 13.00-18.00.

Strålning från solen och yttre rymden träffar kontinuerligt jorden och påverkar elektronik på olika sätt. Resultatet kan bli förvanskning (bitfel) av digitalt innehåll, funktionsfel och i vissa fall även permanenta fel på hårdvaran. I princip all elektronik i utsatta miljöer och kritiska applikationer så som flyg och rymd, medicinteknik, fordonselektronik, telekom med mera behöver verifieras för påverkan av strålning. Detta förstärks också av att vi idag använder mer högpresterande och komplexa komponenter i våra applikationer än tidigare.

The Svedberg-laboratory (TSL) vid Uppsala universitet har bestrålningsanläggningar med neutroner, protoner och tunga joner. De anlitas idag av företag och forskargrupper för experiment och testning av elektronik – allt ifrån processorer och minneskretsar till servrar och andra kompletta system, med företag som AMD, Cisco Systems, Infineon och SAAB på listan av uppdragsgivare. Uppsala universitet drar nu ned på forskningsutnyttjandet vid TSL, vilket möjliggör industriell tillväxt och öppnar för möjligheten att överföra kunskap och infrastruktur till ett kompetenscentrum inom högtillförlitliga elektroniksystem med fokus på provning och validering med strålning.

I detta halvdagsseminarium presenteras orsakerna till strålningseffekter hos elektronik samt möjligheter till strålningstester. Planerna på ett framtida kompetenscentrum för strålningseffekter hos elektronik kommer att presenteras och diskuteras.

Mer information: professor Fredrik Bruhn, fredrik.bruhn@mdh.se eller 070-783 32 15.

Anmäl dig till seminariet