Seminarium om affärsmöjligheter i Norges energisektor den 14 oktober

Notis · 2014-09-17

Välkommen till en föreläsning om de stora investeringar som planeras inom energisektorn i Norge. Business Sweden i Oslo har gjort en kartläggning och under förmiddagen presenteras en sammanfattning av innehållet. Rapporten avhandlar dagsläget, trender och behov på den norska marknaden och bör vara av intresse för leverantörer av produkter och tjänster för utbyggnad, uppgradering och underhåll inom kraftproduktion och kraftnät.

Historically high investment levels within electrical power in the next ten years in Norway

Massive investments will be made in the transmission and regional power net the coming years. This is due to investment levels have been insufficient looking back and an increasing need for net capacity related to renewable energy developments and new foreign transmission lines. Large wind power developments are awaiting confirmation for go ahead and a continued development of the district heating network is expected.

Norway is just about to start working with the roll-out of smart meters which is set to be finished before 2019. Together all these activities and more makes the Norwegian electrical power and heating industry an attractive sector for Swedish companies in the coming ten years. Learn about the Norwegian power and heating industry and business opportunities for Swedish companies.

Tid

Den 14 oktober, Hotel Plaza i Västerås.

Agenda

09.45 – Samling i receptionen, Hotel Plaza i Västerås, hiss upp till mötesrummet Tornet på vån 22.

10.00 – Business Sweden industry report on Norwegian Energy and power 2014 (hålls på svenska).

10.45 – Q&A

11.15 – Möjlighet till individuella samtal.

(Tentativt! 12.00-12.30 Presentation av Business Swedens samarbete med Statoil Innovate)

Anmälan

Via e-post till Marie Gidlund, marie.gidlund@business-sweden.se.