Seminarium om Indien – investerar 200 miljarder dollar i energi, kraftverk och elnät!

Notis · 2010-12-20

Välkommen till ett par samarrangemang mellan Svenska Exportrådet Automation Region om affärsmöjligheter i ett av världens största tillväxtland. Indien planerar att investera för 200 miljarder dollar i energi, kraftverk och elnät bara de närmaste fem åren! 

För att informera om möjligheterna och undersöka intresset för en eventuell delegationsresa, arrangerar vi nu två seminarier i februari:

• Stockholm • 7 februari • Ca 17:00-19:00 (återkommer om exakt plats)

• Göteborg • 9 februari • Ca 17:00-19:00 (återkommer om exakt plats)

Vid seminarierna medverkar såväl representanter från Automation Region som Exportrådet. Om intresse finns planeras en delegationsresa runt den 16-18 maj med bland annat besök hos två stora statliga energibolag, Power Grid Cooperation (med ansvar för Indiens elnät), ABB och Siemens anläggningar i landet samt eventuella privata aktörer.

Exportrådet är samägt av svenska staten och Svenskt Näringsliv och verkar för att underlätta för svenska företag att växa internationellt. I Indien har de kontor i New Delhi, Bangalore och Mumbai.

Den som redan nu vet med sig om att intresse finns för seminarierna och/eller delegationsresan kan kontakta Helena Jerregård på Automation Region (helena.jerregard@automationregion.com) eller Björn Savlid på Exportrådet (bjorn.savlid@swedishtrade.se).