Seminarium om Lean process med Peter L King

Notis · 2014-09-23

Peter L King

Under oktober presenterar medlemsföretaget Chalmers Professional Education två seminarier med Lean-experten och den uppskattade föreläsaren Peter L King från USA. Välkommen att lära dig mer om Lean i processindustrin, antingen under ett heldagsseminarium i Stockholm eller under två dagar i Luleå.

Det finns många goda Lean-exempel att hämta från den tillverkande industrin men genomslaget har inte varit det samma inom processindustrin. Den meriterade Lean-experten Peter L King har dock visat att det är möjligt och att det finns stor potential för de företag som tar sig an utmaningen.

Seminarierna riktar sig till alla som arbetar med verksamhetsutveckling inom processindustrin, till exempel ingenjörer, Lean-koordinatorer, platschefer och produktions- och fabrikschefer. Peter L King delar med sig av sin erfarenhet och visar hur Lean kan stärka ditt företag – oavsett om Lean-resan redan har startat eller om ni står inför ett omfattande utvecklingsarbete.

Peter L King har över 30 års erfarenhet av ledande befattningar inom DuPont och leder nu Lean Dynamics LLC – ett konsultbolag som är specialiserat på Lean-implementering i processindustrin. Han är författare till boken ”Lean for the Process Industries – Dealing With Complexity” (2009) och medförfattare till den nyutkomna boken ”The Product Wheel Handbook – Achieving Balanced Flow in High Mix Process Operations”.

Under seminarierna diskuterar Peter L King bland annat värdeflödesanalys i processindustrin, daglig styrning och vikten av att bygga förtroende mellan operatörer och chefer. Han visar också exempel på framgångsrikt Lean-arbete från företag som DuPont, Dow Chemical och Exxon Mobil.

Upplägget är praktiskt orienterat med fokus på implementering av Lean i processindustrin. Deltagarna arbetar tillsammans i mindre grupper där de bland annat upprättar värdeflödesanalyser och identifierar slöserier och möjligheter att förbättra flödet i processerna.

Mer information och anmälan till seminariet i Luleå den 20-21 oktober

Mer information och anmälan till seminariet i Stockholm den 23 oktober