SICS – Industriell Effektivitet 2013

Notis · 2013-01-31

Måndag den 11 februari samlar SICS för fjärde gången i ordningen representanter från näringsliv och akademi till en heldag inom tillförlitlighet och resursutnyttjande i industrin. Varje år samlar de representanter från näringsliv och akademi till en heldag inom tillförlitlighet och resursutnyttjande i industrin. Syftet med konferensen är att visa möjligheterna att ytterligare öka effektiviteten i industrin genom avancerade IT-verktyg.

Denna uppskattade temadag har stadigt vuxit i storlek och under dagen får du möjlighet att träffa branschkollegor, utbyta erfarenheter och lyssna till vad som är nytt inom området. Dagen bjuder på presentationer från såväl lyckade tillämpningar i industrin som aktuell forskning inom området. Välkommen måndag den 11 februari klockan 09:30-17:00 till Kista Science Tower, Färögatan 33, Kista. Mer information hittar du på www.sics.se/events/industrielleffektivitet2013.