Sikte på en europeisk digital innovationshubb

Notis · 2020-05-29

Automation Region har lämnat in en intresseanmälan till Vinnova om att vara med och bygga en europeisk digital innovationshubb, EDIH. Satsningen på innovationshubbar ingår i EU:s program för ett digitalt Europa som syftar till att stödja digital omställning inom industrin och samhället.

– I vår intresseanmälan fokuserar vi framförallt på uppkopplad industri och dataanalys, där vi ser att vi har stora möjligheter att samla excellens och skapa värde för industrin, säger Catarina Berglund, processledare på Automation Region.

EU-kommissionens ambition är att etablera ett nätverk av europeiska digitala innovationshubbar från år 2021 och framåt. Hubbarna ska fungera som tillgängliggörare för ny digital teknik som till exempel AI och högpresterande datorsystem. I Sverige förväntas fyra till åtta EDIH etableras och söktrycket verkar bli högt med ett femtiotal inlämnade intresseanmälningar. Nästa steg i processen är en formell Vinnova-utlysning som öppnar nu i början av juni.

– Vi förbereder en ansökan tillsammans med organisationer som kompletterar vår kompetens och vårt nätverk, säger Catarina Berglund. Det är en spännande process och vi känner att vi har mycket att bidra med.

För mer information, kontakta Catarina Berglund →