Simulatoroptimerad reglering

Artikel · 2010-03-31

Solvina har ambitionen att vara den ledande leverantören av energisystemdesign, systemintegration och reglerteknisk optimering i kraft- och processindustrin. Företaget har under hela sin historia jobbat för en tvärteknisk helhetssyn som ser till anläggnings- och systemfunktion för att hitta de mest effektiva lösningarna.

Genom moderna metoder och stor anläggningskunskap levererar de vinster för sina kunder.


Södra Cell Mörrum producerar varje år ungefär 500 000 ton sulfatmassa. Med hjälp av Solvinas modeller och simulatorer kunde år 2008 pappersbrukets nya ångsystem och mottrycksturbin driftsättas utan att några problem uppstod. (Foto: Kontrastfoto)

Den energiintensiva processindustrin har på senare år alltmer behövt fokusera på sin energianvändning både i kvantitet och kvalitet. Dels är kostnadsbesparingar angeläget, dels är energisystemen nycklar till hög produktivitet och kvalitet. De primärprocesser som ska försörjas måste vara utgångspunkt för de krav som ska ställas på energisystemen. Allt hänger ihop, och det är en stor utmaning.

– Det är här vi på Solvina kommer in, förklarar VD Niclas Krantz. Vi kan greppa helhetsbilden och har kompetens att hantera alla delsystem.

Simuleringsteknik kan idag i mycket hög grad minimera företeelser som problem vid uppstarter och barnsjukdomar. Med tillräckligt avancerade simuleringsverktyg kan dyra driftstopp och störningar inom industrin förhindras. Simuleringar kan användas som underlag vid om-, till- och nybyggnationer samt i undervisningssyfte för driftoperatörer. Om undervisningen baseras på en tillräckligt realistisk simulator kan driftoperatörer få en god kännedom om och erfarenhet av det nya ännu inte driftsatta systemet.

Det behöver inte alltid handla om några större förändringar annat än regulatorparametrar. Med en bra simulator kan dessa optimeras och testas mot ett antal extrema driftfall så att när väl regulatorparametrarna vid den riktiga anläggningen modifieras är de redan testade och kan både klara den vanliga driften mer effektivt samt hantera störningar.
Södra Cell Mörrum började år 2005 en uppgradering av sitt ångsystem med en mottrycksturbin, nya ångledningar och utbyte av äldre ledningar till nya med större dimension. Med detta kom ett behov av att anpassa ångnätsregleringen till det nya systemet där den nya turbinen ingår. I och med översynen av reglersystemen ville de även förbättra driften av de befintliga turbinerna samt öka automatiseringen av ångsystemet för att minska behovet av manuella manövrar.

Solvina skapade en datormodell av brukets ångsystem och i denna kunde brukets reglersystem testas under ett antal olika driftförhållanden, så att dess funktion optimerades utan att äventyra tillförlitligheten. Ur denna datormodell utvecklades även en operatörssimulator så att driftoperatörerna kunde bekanta sig med och få erfarenhet av det nya ångsystemet redan innan det var driftsatt, vilket minimerade handhavandefel vid drifttagandet och tiden i direkt anslutning till denna. Den nya turbinen tillsammans med det nya optimerade reglersystemet gav en ökad lokal elproduktion i en sådan utsträckning att bruket blev självförsörjande på elektricitet. Det trimmade reglersystemet möjliggjorde även att bruket körs i ö-drift, det vill säga ett eget isolerat elnät i händelse av yttre störning, vilket även provades med hjälp utav Solvinas testutrustning SolvSim Power Station med lyckat resultat.

En ljus framtid väntar svensk automationsindustri, men det behövs en samlande kraft för att genom samarbeten ytterligare utöka kompetens och konkurrenskraft. Automation Region erbjuder den plattform som krävs för tekniskt kunskapsutbyte mellan automationsindustrins olika parter.

– Automation Region är för oss nyckeln till en expansion i denna mycket intressanta framtidsbransch, säger Ulf Swedberg, chef för Solvinas regionkontor i Västerås.