Sista sökrundan: Informationsmöten om Horisont 2020

Notis · 2017-10-30

I slutet av oktober öppnar ansökningsmöjligheterna för sista perioden av Horisont 2020, världens största forsknings- och innovationsprogram. För dig som är intresserad av att söka pengar ordnas vi tre informationsmöten.

Mötena fokuserar på olika teman inom Horisont 2020, men kommer också att ge en introduktion till programmet och de nyheter som kommer under 2018–2020:

9 november Tema: transport, hälsa, karriärutveckling för forskare. Plats: Göteborg

15 november Tema: industriellt samarbete, små och medelstora företag, klimat. Plats: Luleå

27 november Tema: inkluderande samhällen, digitalisering. Plats: Malmö

Läs mer på VINNOVAS hemsida