Skapa utrymme för eftertanke

Ledare · Helena Blackbright, innovationsforskare på MDH och Automation Region · 2021-06-30

Under förra veckan genomförde ISPIM, världens största globala nätverk för innovationsledning, sin årliga konferens. Inom nätverket driver Automation Region intressegruppen AI & Innovation Management, där vi samlar praktiker, forskare och företrädare från offentlig sektor för att utforska kopplingen mellan AI och innovationsledning.

Tidigare år har diskussionerna till stor del varit inriktade på affärsmöjligheter här och nu, den tekniska potentialen, organisationernas AI-mognad och förutsättningar för implementering. Diskussionerna har präglats av nyfikenhet men också av en tydlig press att snabbt hoppa på tåget för att inte hamna efter. Vid årets konferens upplevde jag att vi lyfte blicken något och tillät oss en mer långsiktig diskussion med fokus på de ekosystem av organisationer och relationer som påverkas av den allt snabbare AI-utvecklingen.

Det finns ofta en nästan reflexmässig strävan efter att hänga med i omställning och förnyelse, inom såväl industrin som olika samhällsfunktioner. Men finns det tillräckligt utrymme och intresse för eftertanke?

På kort sikt är det lätt att se hur AI och annan ny teknik kan användas för att förbättra arbetsmoment och processer. Med hjälp av dataanalys och algoritmer kan vi till exempel effektivisera logistiksystem och förändra trafikflöden för att minska eller jämna ut belastning. Väldigt positiva och tydliga effekter på kort sikt, men sett i ett större perspektiv och på längre sikt finns en risk att de driver på efterfrågan. Det skapar oönskade effekter som i sämsta fall helt tar ut de positiva effekterna.

Vi borde alltså lyfta blicken i en mer holistisk diskussion om effekter av AI-utveckling. Men i vardagen är det svårt att se nyttan. Alla är pressade – det gäller att vara med tidigt på tåget, att leverera resultat här och nu. Det pågår ett race mellan företag, branscher och nationer där det inte alltid finns utrymme att tänka utanför den egna verksamhetsboxen.

Utvecklingen inom digitalisering och AI accelererar och skapar enorma möjligheter samtidigt som behovet av nyansering och problematisering blir allt tydligare. Vi måste ge oss själva utrymme att inte bara tänka annorlunda utan också i perspektiv som sträcker sig utanför vår vardagsverksamhet – det är bara där vi kommer att se de stora förändringarna och vad som kommer att påverka vår framtida lönsamhet.

Som en neutral aktör med förankring inom industrin, akademin och det offentliga kan Automation Region spela en viktig roll i denna typ av diskussion. Vår ambition är att skapa platserna där vi kan utveckla kunskap om det som är allra viktigast idag – och imorgon. Intressegruppen inom ISPIM och vår egen forsknings- och innovationsgrupp är exempel på lämpliga arenor där vi kan mötas, lyfta blicken, dela erfarenhet och diskutera. Tillsammans formar vi vår framtid.

Vill du också delta i den fortsatta diskussionen kring AI och innovationsledning, eller kanske bara veta mer så är du varmt välkommen att höra av dig.

Helena Blackbright
Innovationsforskare på MDH och Automation Region