Skapa värde med AI – bit för bit

Artikel · 2020-09-30

Hur kan AI göra nytta inom produktion och tillverkning? Vad är viktigt att tänka på och hur kommer du igång? Den 22 september genomförde Automation Region ett webbinarium med fokus på industriella AI-tillämpningar.

Webbinariet arrangerades i samarbete med företaget Peltarion som utvecklar ett grafiskt gränssnitt som gör det möjligt att skapa AI-applikationer utan avancerad programmering. Tanken är att tillgängliggöra tekniken för fler och att även skapa förutsättningar för mindre företag att komma igång med AI.

Inbjuden expert vid webbinariet var Peiman Momeni, affärsutvecklare på Peltarion.

– Allt fler organisationer satsar på AI men inom traditionell tillverkningsindustri går det inte så snabbt, säger Peiman Momeni, affärsutvecklare på Peltarion. Många som vi kommer i kontakt med uppger att de gärna vill vänta på att tekniken ska mogna och att verktygen ska passa bättre för deras specifika verksamhet.

Enligt Peiman Momeni är AI-kompetens något av en bristvara inom industrin. Många AI-modeller bygger dock på öppen källkod och det är positivt. Företagen kan anpassa dem och använda sin egen data för att börja dra nytta av tekniken.

– AI har stor potential inom exempelvis feldetektering, prediktivt underhåll, automatisering av produktion och förbättrat stöd till operatörer, säger Peiman Momeni. Ett bra sätt att komma igång är att utgå från en avgränsad tillämpning, som till exempel inspektion av en maskin.

När kan du ha nytta av AI?

  • När du har mycket data som är svår för en människa att processa och analysera.
  • När du har olika typer av datakällor, som till exempel bild och ljud.
  • När din data består av ostrukturerad text och du vill identifiera betydelser.
  • När du vill automatisera eller förbättra utfallet av en process som utförs av människor eller av regelbaserad mjukvara.
  • När du vill göra förutsägelser baserat på historisk data från olika källor.

Många aktörer testar och utvärderar olika AI-lösningar. Ett exempel är Tesla där företagets kunder kontinuerligt samlar in data som steg för steg skapar förutsättningar för självkörande bilar. Det är också tydligt att företag som är starka inom AI – som till exempel Facebook, Google och Amazon – lättare kan ta steg in i nya branscher.

På längre sikt betraktas implementering av AI som en förutsättning för konkurrenskraft men hur ser det ut idag? Peiman Momeni hänvisade till en undersökning (Hype Cycle for Artificial Intelligence, Gartner Research 2019) som visar att endast 14 procent av de företag som har satsat på AI-lösningar uppger att de får ut något värde av sina investeringar.

– Vi kan inte förvänta oss snabba effekter i verksamheten, säger Peiman Momeni. Det behövs en strategi där det enligt våra erfarenheter är avgörande att betrakta AI som en kärnkompetens som ska finnas inom den egna organisationen. Utöver det krävs relevant data, domänkunskap och bra verktyg.

Nära 200 deltagare följde webbinariet som leddes av Daniel Boqvist, biträdande processledare på Automation Region.

Ta del av Peiman Momeni presentation →
Se filmen från webbinariet →
Automation Regions kommande webbinarier och andra aktiviteter hittar du här →