Sluss för högskoleingenjörer ut i arbetslivet

Artikel · 2009-05-26

Motion Control i Västerås är ett företag inom elektronikutveckling och medlemmar i Automation Region sedan ett par år tillbaka. Företagets ägare och utvecklingschef Christer Gerdtman sitter i Automation Regions styrelse och deltar även i Kompetensgruppens möten, där bland annat utbildningsfrågor diskuteras. Hans företag fungerar som en effektiv sluss för högskoleingenjörer på väg ut i arbetslivet.

Christer Gerdtman etablerade sitt företag Motion Controls verksamhet 2002. Idag är de tio anställda och har fyra examensarbetande studenter engagerade.

Företagets kompetensfokus ligger inom små inbyggda system samt sensorer och sensorsystem, även om de har ett betydligt bredare utbud än så. De säljer bland annat ett antal egenutvecklade produkter, vilka de i stor utsträckning kan anpassa efter kundernas behov. Det är dock produkt- och processutveckling på uppdrag av kund inom deras specialistområde som är kärnverksamheten.


Motion Controls ägare och tekniskt ansvarige Christer Gerdtman, stående, med medarbetare Fredrik Modigh, ansvarig för Expo 2009.

Rent geografiskt sitter Christer och hans medarbetare i Teknikbyn i Västerås och de har täta kontakter med Mälardalens högskola, där också Automation Regions processledare Sven-Arne Paulsson återfinns. Även KK-stiftelsens program minST med dess utbildningsansvarige Anders Martinsen återfinns på högskolan; Motion Control samarbetar en hel del med minST som dessutom är medlemmar i Automation Region.

– Vi använder ibland Christer Gerdtman som specialist när vi besöker olika företag, berättar Anders Martinsen. Christer är väldigt konkret och delar gärna med sig av sin kunskap till dem som är relativt nya inom området, samtidigt som han själv kan dra nytta av nya erfarenheter och applikationsområden.

Dessutom forskarstuderar Christer på Mälardalens högskola inom avancerade hjälpmedel för rörelsehindrade. Fokus ligger på användningen av gyrosensorer i kombination med inbyggda system. Ämnesområdet går även igen i de examensarbeten som Motion Control ställt upp med i Swedish Embedded Award. Teknisk utveckling för människans bästa har varit något av en röd tråd i tävlingen och detsamma gäller Motion Control. Företaget är det enda som varit engagerade i tre nomineringar till Swedish Embedded Award.

– 2004 ställde vi och KTH-studenterna Fatih Poyraz och Michal Stankow upp med produkten MultiPos, som vi vann studentklassen med. 2007 var vi nominerade med MDH-studenten Thomas Janssons handhållna pulsmätare. 2008 vann vi och våra examensarbetande KTH-studenter Daniel Magnusson och Johan Frisk med BlueUSB. Vi har inte planerat vårt deltagande för 2009 än …

Just examensarbetare är något Motion Control har satsat hårt på. De lägger mycket kraft på att ta fram ”verkliga” projekt, vare sig det rör sig om rena företagsuppdrag eller om det bygger på interna behov.

– Vi vill att varje examensarbete ska omfatta hela kedjan i ett projekt, från idé till fungerande prototyp, inte bara en liten del. Oavsett vad det rör sig om ska det finnas en början och ett slut, precis som i det verkliga arbetslivet. Vi vill även få ut en direkt nytta av arbetet, för oss och/eller vår uppdragsgivare.

Den praktiska inställningen går även igen i deras egen minimässa Expo, som de arrangerar i Västerås sedan ett par år tillbaka. De tyckte att det saknades ett arrangemang inom elektronik och inbyggda system i regionen och det är idag ett etablerat evenemang som också stärker nätverket runt Automation Region.

– Vi önskade en lokal mötesplats för att inte behöva åka till mässor i Stockholm för att träffa Västeråsföretag, berättar Fredrik Modigh, ansvarig för Expo 2009. Det är ett återkommande arrangemang där bland andra Automation Region deltog som föreläsare i år.

Företagets koppling till regionen och Mälardalens högskola är således tydlig, även om Motion Control tar in studenter också från andra högskolor och universitet, bland andra KTH, Linköping och Uppsala. Totalt har Motion Control drivit ett 20-tal studentprojekt med totalt ca 30 studenter. Många av dem har dessutom fått anställning på företaget.

– Vi ser examensarbeten som en utomordentlig rekryteringsväg. Exjobben är ofta studentens första riktiga ingenjörsuppdrag, så de kräver en hel del handledning och styrning från vår sida. Vi får å andra sidan ett väl utfört arbete och vi kan forma studenterna till ingenjörer. Vi har även noterat att de vi inte kunnat anställa själva har haft lätt att få jobb på andra företag, avslutar Christer Gerdtman. Jag tror att vårt projektupplägg gör studenterna bättre förberedda och attraktiva för arbetsmarknaden.