Smart Grids – utlysning från Vinnova

Notis · 2009-09-30

Elproduktion från förnybara källor är ofta svårförutsägbara vad gäller tidsmässig tillförlitlighet. Om förnybar elenergi ska kunna få genomslag måste därför eldistributionssystemen utvecklas. Vinnova förväntar sig att resultat från projekt inom Smart Grids bland annat ska leda till en förbättrad övervakning av elsystemet i realtid, lösningar för att underlätta distribuerad elproduktion och styrning av lokal lagring av el, exempelvis via batterier i elbilar och plug-in-hybrider.

Sista dagen för ansökan är 22 oktober. Mer information finns under ”Utlusningar” på www.vinnova.se.