Smart visionsystem höjer säkerheten för operatörer i industrin

Artikel · 2023-12-20

En av Automation Regions nytillkomna medlemmar är ManoMotion som utvecklar AI-lösningar för industriell säkerhet med fokus på att övervaka kroppsrörelser. Konceptet är ett resultat av flera års forskning och utveckling vid KTH.

ManoMotions SaferHands kit för företag som vill utvärdera tekniken.

ManoMotions tekniska lösning är baserad på realtidsanalys av video, där mänskliga rörelser tolkas. Det kan till exempel handla om att filma en arbetsstation i en fabrik för att säkerställa att operatören har sin uppmärksamhet riktad åt rätt håll och inte rör sina händer in i ett farligt område.

– Generellt sett så bör ditt fokus vara där dina händer är, säger Joakim Rutegård, affärsutvecklare på ManoMotion. Vårt system kan användas för att varna eller stänga av en maskin om operatören rör sig för nära en riskzon, eller av någon orsak tappar uppmärksamheten på arbetsmomentet.

Säkerhetsklassad för industrin

ManoMotions AI-lösning är säkerhetsklassad för industriellt bruk enligt den tyska standarden Geprüfte Sicherheit och används till exempel av företaget Altendorf som tillverkar bordssågar. I deras tillämpning kopplas sågen till ett system med två kameror och två datorer som snabbt sänker ner sågbladet om operatörens händer eller kropp kommer för nära bearbetningen. Nedan en kort film som visar principen.

– Samma teknik kan även användas för att möjliggöra geststyrning där en operatör till exempel kan starta eller stoppa en maskin med hjälp av handgester, säger Joakim Rutegård. Det gör att operatören kan styra processen från en plats som är säkrare eller som medger bättre uppsikt.

Joakim Rutegård kom i kontakt med Automation Region genom en matchmaking som arrangerades av Ignite Sweden. Som representant för startupföretag blev han inbjuden att medverka i ett panelsamtal på konferensen Automation Summit under oktober. Där lyfte han bland annat startupföretagens behov av högre tempo i interaktionen med storbolagen. Under december gick ManoMotion in som medlemmar i Automation Region.

– Det var en fantastisk konferens där vi träffade flera potentiella kunder som vi har haft uppföljande möten med under hösten, säger Joakim Rutegård. Via Prachi Vakharia, en av konferensen huvudtalare, har vi också etablerat kontakt med den amerikanska forskningsmyndigheten DARPA. De har visat intresse för vår teknik och det blir spännande att se om vi kan ta det vidare till ett konkret samarbete.

Joakim Rutegård (till höger) deltog i panelsamtal vid Automation Summit tillsammans med Klas Wåhlberg, vd på Teknikföretagen, och Vibeke Gyllenram, affärsområdeschef för ABB Process Automation i Sverige.

Möjlighet att testa tekniken

För företag som vill testa tekniken i sin verksamhet innan beslut om en större installation så erbjuder ManoMotion ”SaferHands kit” som inkluderar kamera, dator och skärm. Chansen är också stor att få träffa Joakim Rutegård och hans kollegor vid Automation Regions kommande expon och andra aktiviteter.

– Vi har kunder inom olika branscher och över hela världen, men vi vill gärna arbeta mer med svenska bolag, säger Joakim Rutegård. Därför känns det helt rätt att engagera sig i Automation Region och jag ser fram emot intressanta möten och nätverksaktiviteter under det kommande året.