Smartare elektroniksystem för Sverige

Notis · 2013-12-19

80 procent av svensk industri är beroende av elektroniksystem för en lönsam och hållbar produktion. En ny forsknings- och innovationsagenda föreslår rejäla satsningar på svenska smarta elektroniksystem. Elektronikens utveckling saknar motstycke. Bättre, billigare, snabbare, mindre – allt går i en hisnande fart. För industriella svenska flaggskepp, inom exempelvis automation, telekom, Life Science, hushållsprodukter och fordon, är inbyggda elektroniksystem helt oumbärliga.

En trend på senare år är den så kallade ”Onshoringen”, det vill säga att storföretag tar hem sin produktion från låglöneländer. Samtidigt ser vi att EU försöker bygga europeisk konkurrenskraft genom att satsa på möjliggörande teknologier som exempelvis nano- och mikroelektronik, sensorer, fotonik och kraftelektronik. Men hur ska vi kunna säkra att dessa investeringar kommer svensk forskning och industri till gagn? Och vilka ska förse Sverige med de elektroniksystem vår industri behöver? ”Smartare elektroniksystem för Sverige” är namnet på en ny forsknings- och innovationsagenda som beskriver varför Sverige måste satsa på smarta elektroniksystem som ett strategiskt innovationsområde för svensk industri och samhälle.

I bred samverkan – branschföreträdare, forskningsinstitut och universitet – har det under det senaste året kartlagts hur svensk elektronikindustri mår och går. Agendan har identifierat tre huvudsakliga utmaningar: Effektivare värdekedjor, framtida spetsteknologiområden samt kompetensförsörjning. Arbetet med forsknings- och innovationsagendan ”Smartare elektroniksystem för Sverige” leds av Acreo Swedish ICT, Branschorganisationen Svensk Elektronik, Swerea IVF, PhotonicSweden, Chalmers tekniska högskola, Kungliga tekniska högskolan och Luleå tekniska universitet – i nära samverkan med ett brett nätverk av branschföreträdare, forskningsinstitut, universitet och hundratals svenska företag. Mer information har Lena Norder på Branschorganisationen Svensk Elektronik lena.norder@svenskelektronik.se.