Spetsutbildning i smarta system på ABB Industrigymnasium

Notis · 2018-01-30

 

Skolverket har godkänt ABB Industrigymnasiums ansökan om att starta en ny utbildning – "Teknikspets mot smarta system och produkter". I höst startar utbildningen i Västerås och skolan utökas därmed med en klass.

– Det är väldigt roligt att vi redan i höst kan erbjuda elever utmaningar inom det teknikområde där vi ser den snabbaste utvecklingen, säger Hans Jakobsson, rektor för ABB Industrigymnasium i Västerås. Utbildningen kommer bland annat att innehålla teknisk specialisering inom smarta produkter, programmering, robotteknik och mikrodatorteknik.

En spetsutbildning innebär bland annat att eleverna redan under gymnasietiden får möjlighet att läsa kurser på högskolenivå. Utbildningen har riksintag, elever från hela landet har möjlighet att ansöka. Ansökan sker i samband med det pågående ordinarie gymnasievalet och intagningen sker utifrån betyg.

Utbildningen är framtagen i nära samarbete mellan ABB Industrigymnasium och Mälardalens högskola. Sedan år 2017 är ABB Industrigymnasium medlem i Automation Region.

Läs mer på ABB Industrigymnasiums hemsida