Spridning av ny teknik via nätverk och projekt

Ledare · 2015-10-30

Stig Larsson

En viktig uppgift för forskningsinstituten är att sammanföra kompetenser från olika håll för att hitta helhetslösningar. Vi på SICS Swedish ICT Västerås samarbetar med Automation Region i flera spännande projekt. Ett av dessa är INCODE, där också SICS Swedish ICT i Kista och Interactive Institute Swedish ICT i Piteå deltar med specialistkompetens. Projektets mål är att undersöka hur moderna tekniker som Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) och informativa ljud, Smart Sounds, kan användas i processindustrin.

Att ha tillgång till rätt information är idag en utmaning för industrin och ofta behövs specialistkompetens för att lösa ett specifikt problem. Inom INCODE har vi utforskat hur vi kan förbättra effektivitet, kvalitet, arbetsmiljö och säkerhet genom att ge operatörer, servicetekniker och annan personal den information och kompetens som de behöver – när de behöver den.

AR och VR är två tekniker som liknar varandra och som funnits en tid. AR är en blandning av verkliga och virtuella synintryck. Verkligheten förstärks med hjälp av exempelvis virtuell text och 3D-modeller som kan projiceras på glasögon, vindrutor eller läsplattor. Med VR är användaren däremot helt innesluten i en virtuell värld, till exempel med hjälp av en HMD, head-mounted display. Utrustning som stödjer denna typ av teknik börjar bli kommersiellt tillgänglig och därmed även möjlig att använda i industriell miljö. Genom att kombinera de möjligheter som vi ser med de utmaningar som industrin står inför så kan vi hitta nya, innovativa lösningar. Vi lägger också stort fokus på att de som ska använda tekniken känner att den är användbar och verkligen löser problem, det vill säga att vi inte för in nyheter bara för att de finns.

För att ny teknik ska fungera i verklig industriell miljö behöver vi forskare föra en kontinuerlig dialog med industrin. Bästa sättet att nå resultat är att vara med i gemensamma projekt där vi kan identifiera utmaningar och upptäcka lösningar tillsammans. Genom sitt stora nätverk hjälper Automation Region oss att komma i kontakt med relevanta aktörer så att vi kan prova idéer och sprida information om resultat från INCODE och andra projekt.

De företag som medverkar i samverkansprojekt har möjlighet att lyfta sin förståelse för ny teknik och nya affärsmodeller. Även om den specifika lösning som utforskas inte går att använda direkt i den egna verksamheten så får de deltagande företagen en orientering om vad som är möjligt idag och vad som kan åstadkommas i framtiden. Vi ser ofta att mognaden för ny teknik ökar, både hos de medverkande individerna och i deras organisationer som helhet.

Den som vill veta mer om INCODE, eller som är nyfiken på andra samarbeten med oss på SICS Swedish ICT Västerås är varmt välkommen att höra av sig. Jag ser fram emot utökat samarbete med regionens företag för att ytterligare stärka vår konkurrenskraft.

Stig Larsson
Senior forskare och vice vd för SICS Swedish ICT Västerås