SSF: Vartannat jobb automatiseras inom 20 år

Notis · 2014-06-25

Hur påverkas de svenska jobben av ny teknik inom automation och robotsystem? Förra året publicerades en uppmärksammad studie vid Oxford University där forskarna granskade arbetsmomenten i 702 amerikanska yrken. De konstaterade att 46 procent av alla jobb kan ersättas av digital och automatiserad teknik inom 20 år.

Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet och adjungerad professor vid KTH, har nu på uppdrag av SSF, Stiftelsen för strategisk forskning, räknat på de svenska jobben. I en ny rapport visar han att hela femtiotre procent av alla anställda i Sverige kan ersättas av digital teknik, vilket innebär att 2,5 miljoner jobb påverkas.

Läs rapporten från SSF