Ställ ut på Expectrum – möjligheternas mötesplats

Notis · 2014-02-28

Den regionala utvecklingen i Mälardalen är beroende av att det finns mötesplatser där skolelever, forskare, innovatörer, företagare och näringslivsorganisationer kan träffas och hitta nya samarbetsformer. Utvecklingscentrumet Expectrum är en sådan mötesplats som drivs av Västerås stad i samarbete med näringslivet.

Som medlemsföretag i Automation Region finns det möjlighet att ställa ut sina spetserbjudanden inom automation på Expectrum, under perioden april till augusti 2014. Detta helt kostnadsfritt. Om du vill ta denna chans, kontakta Mikael Klintberg eller Karolina Winbo på Automation Region.

Expectrum är en mötesplats för kreativitet och inspiration med fokus på näringslivsutveckling och kompetensförsörjning inom teknikområdet. Tanken är att lokaler, som nu är under uppbyggnad, ska vara ett naturligt utvecklingscentrum för skola och näringsliv. Målsättningen är att få fler företag att växa i mötet mellan forskning, utbildning och näringsliv.

Läs mer om Expectrum på www.expectrum.se