Standarder hjälper oss att styra i rätt riktning

Ledare · 2014-03-31

Andreas Rosengren

Att skriva en bra kravspecifikation är svårt, den ska inte bara beskriva en önskad funktion för en utrustning, maskin eller ett system ur ett användningsperspektiv utan även utgöra fundament för en teknisk lösning och fungera som underlag för utvärderingar av vad som senare levereras. Det innebär att vi i ett tidigt skede även måste ha en uppfattning om detaljer som inte är direkt kopplade till användning, vilket är svårt och kräver både fantasi och kreativitet.

Många av oss har blivit fostrade att specificera med fokus på funktion, vilket är en bra grundinställning. Problemet är att teknikval och problemlösningsmetod ofta får stora konsekvenser för oss som kund över tiden. Drift- och underhållsorganisationen måste ges en rimlig chans att kunna förstå och hantera den utrustning som införskaffas.

Ett sätt att hantera frågan är att utveckla automationsstandarder som hjälper oss att styra lösningar i rätt riktning. En förutsättning för att en standard ska fungera framgångsrikt är att den är baserad på branschstandarder och välkända ”best practice” som gör att leverantörer känner igen sig och dessutom har möjlighet att utveckla lösningar utan att behöva göra alltför stora avsteg från sina gängse arbetssätt. Ett tätt och bra samarbete med våra underleverantörer är därför en viktig framgångsfaktor för att hålla en automationsstandard levande.

Nätverk som Automation Region spelar en viktig roll i arbetet med att sprida och förankra idéer och standarder mellan oss som slutkunder och presumtiva leverantörer. Att kunna föra en dialog utanför skarpa projekt är ett bra komplement.

På Scania har vi utvecklat en referensarkitektur baserad på ISA95 för Automation och IT för att guida oss i framtagning av specifikationer och lösningar. Genom att dela upp vår arkitektur i olika lager kan vi relativt enkelt slå fast en lämplig strategi för val av utrustning och system. Inom automationslagren i arkitekturen har vi utvecklat fabrikatspecifika projektböcker som beskriver vilka komponenter leverantören ska använda samt hur en del funktioner ska implementeras. På så sätt kan vi styra leverantörer att skapa lösningar som passar väl in i vår automationsinfrastruktur.

Som språkintresserad vill jag tillägga att även om jag och mina kurskamrater på KTH ibland förfasade oss över påtvingade moment av övningar i teknisk dokumentation, så är det tyvärr ganska sällan man läser kravspecifikationer som på ett tydligt och stringent sätt beskriver vad vi verkligen vill åstadkomma. Språk är viktigt!

Slutligen vill jag passa på att slå ett slag för Automation Expo som vi på Scania har äran att vara värd för den 8 april. Vi ses!

Andreas Rosengren
Automationsansvarig – Global Industrial Engineering, Scania