Starta er AI-resa med finansiering från Vinnova

Notis · 2019-11-29

Nu kan företag ansöka om medel för att driva ett första innovationsprojekt för att bygga kunskap och kapacitet inom AI. Företag kan ansöka om upp till 500 000 kronor för ett kortare projekt som syftar till att utvärdera och demonstrera potentialen med AI inom den egna verksamheten.

Vinnova har identifierat AI som ett prioriterat utvecklingsområde för att Sverige ska kunna behålla och stärka sin innovations- och konkurrenskraft inom såväl privat som offentlig sektor. Utlysningen är öppen till och med den 29 januari.

Ta del av utlysningstexten och ansök på Vinnovas webbplats →