Stöd till ungdomars teknikintresse

Notis · 2012-03-29

First Lego League är en teknik- och kunskapstävling för barn/ungdomar i åldrarna 10-16 år, med inriktning mot teknik och entreprenörskap, som på regional nivå drivs av Västerås stad/IDA. Avsikten med tävlingen är att stimulera barns och ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap genom engagerande projekt där barnen själva står för drivkraften. Motivet för arbetet är att bidra till framtida försörjning av unga människor med naturvetenskapligt och tekniskt intresse med bästa möjliga kvalitet.

Till de tekniska momenten (byggnation och programmering av robot) kopplas ett tema som lagen ska forska kring och komma på nya lösningar på de problem/dilemman som finns i temat. Årets tema heter ”Senior Solutions” och handlar om att med nya innovationer göra livet bättre för människor som kommit upp i åren.

Finansieringen av tävlingen har bekostats av dels Västerås stad samt Länsstyrelsen Västmanland, vilka har för avsikt att (åtminstone på sikt) dra sig ur finansieringen. Västerås stad resonerar så här kring sitt finansiella engagemang: ”Det här är en viktig del i vår stora satsning inom teknik och naturvetenskap som vi också hoppas kan komma länet till del. Vi står för infrastruktur, men måste genom länsstyrelsens minskade engagemang se till att rena deltagarkostnader finansieras av respektive part etc.” /Johan Wennhall, pedagogiska nämndernas stab.

Den som är intresserad av att veta mer och eventuellt bidra till finansieringen är välkommen att kontakta projektledare michael.fredqvist@vasteras.se.