Stolt över samverkande företag

Ledare · Elisabeth Unell (M) · Kommunstyrelsens ordförande · 2009-08-25

Som västeråsare och kommunstyrelsens ordförande så är jag stolt över vad som sker i Västerås och alla de företag som gör att Västerås utvecklas och växer. Automation Region är ett sådant exempel på hur företag som samverkar utvecklar Västerås. Det är genom samverkan och innovation som vi kommer att klara framtidens utmaningar. För mig som är byggnadsingenjör är det oerhört intressant att besöka Automation Center, man blir nyfiken och vill veta mer. Det finns så många möjligheter med tillämpning inom olika områden.

Vi har stora utmaningar framöver. Behovet av civilingenjörer kommer att fortsätta öka. Fler – framförallt ungdomar – måste bli intresserade av att arbeta som ingenjörer och tekniker. Fler studenter behöver intressera sig för matematik, naturvetenskap och teknik. För att lyckas med detta måste vi gemensamt visa vilken potential detta område har som framtidsyrke. Tidigt i skolan, gärna i förskola, behöver dessa intressen stimuleras för att det ska bli verklighet.

I Västerås stad har vi infört en räkna skriva-och-läsa-garanti i årskurs tre. Detta för att öka fokusen på kunskaper i skolan och för att snabbt kunna stödja elever som inte når upp till kunskapsmålen. Frivillig sommarskola har införts för dem som vill fördjupa sina kunskaper eller som behöver mer tid. Många studenter tar sitt första steg som egen företagare genom att delta i Ungt Företagande under sin gymnasietid. Västerås stad prioriterar detta och antalet elever som deltar i Ungt Företagande på gymnasiet har ökat kraftigt.

Tillsammans kan vi hjälpas åt att utveckla Västerås som utbildningsstad på alla nivåer. Genom utökat samarbete mellan näringsliv och skolor i Västerås så kan vi se till att fler har en examen och kompetens som stämmer överens med företagen behov!

Elisabeth Unell (M) · Kommunstyrelsens ordförande