Stora affärsmöjligheter i Indien

Notis · 2011-10-31

Automation Region, Stockholm Business Region och Invest Sweden bjuder in till Indiens största automationsmässa, Industrial Automation India, den 6-9 december 2011 i Bangalore. Rese- och logikostnaden blir ca 12.000 kronor per person, arrangörerna ombesörjer alla praktiska arrangemang.

Gör din intresseanmälan nu – besök vår hemsida eller kontakta helena.jerregard@automationregion.com!