Stororder till ABB

Notis · 2011-08-31

ABB har tagit hem en order värd runt 1 miljard dollar från den nederländska-tyska nätoperatören TenneT på en kraftlänk för överföring av högspänd likström som ska ansluta havsbaserad vindkraft i Nordsjön till elnätet på det tyska fastlandet. Det är den största ordern på kraftöverföringsteknik i ABBs historia.

När länken är fullt utbyggd kommer den att kunna leverera vindkraftsgenererad grön el till mer än 1,5 miljoner hushåll. ABB tillhandahåller ett stort utbud av produkter, system och tjänster som möjliggör effektiv produktion och integrering av förnybar vindkraft i elnät samt tillförlitlig överföring och distribution. De är ledande inom kraft- och automationsteknik med lösningar som förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier.