Storsatsning för energi med MDH och företag i samverkan

Notis · 2013-01-31

En ny forskningsprofil inom energi Mälardalens högskola (MDH) i samverkan med företag, däribland ABB, ska utveckla förnybara energisystem. Även en profil kring utvecklandet av hälsoteknik inrättas och totalt satsar KK-stiftelsen, MDH och företagen 143 miljoner kronor. Enligt rektor Karin Röding svarar de båda forskningsprofilerna väl på hur högskolan vill arbeta – i nära samverkan med näringsliv och samhälle – för att generera forskning till värde och nytta.

– För ABB innebär satsningen att vi ytterligare stärker den tekniska kompetens och kunskap som behövs för att skapa framtidens energisystem där förnybar energi lätt kan användas. Att arbetet sker i samverkan mellan högskola och näringsliv är en tydlig framgångsfaktor, säger Helena Malmqvist, extern forskningssamordnare vid ABB Corporate Research.

Läs mer under nyheter på www.mdh.se/forskning.