Stort intresse för digitalisering

Notis · 2015-01-13

Frukostmöte på expectrum den 13 januari

Den 13 januari arrangerade Automation Region årets första frukostmöte. Ett 60-tal morgonpigga deltagare kom till expectrum för att lära sig mer om den digitala industrin.

Örjan Larsson, Senior advisor på Blue Institute, beskrev den ”tredje vågens automation” och de möjligheter som är kopplade till industrins digitalisering. Han framförde bland annat att en ny företagskultur växer fram, där företagen bygger relationer snarare än att verka i traditionella kund- och leverantörsförhållanden. Digitaliseringen realiseras hos allt fler företag vilket medför att nya tjänster växer fram och att innovationsförmåga blir en allt viktigare del i företagens verksamhet.

Carina Sjödin och Christer Nygren, doktorander inom innovation och design på Mälardalens högskola, reflekterade kring den nya industrin, smarta fabriker och hur människans roll förväntas förändras. Deras forskning fokuserar på hur nya tjänster utvecklas och de testar även olika vägar för att hitta nya affärsmodeller.

Frukostmötet avslutades med en paneldiskussion med Örjan, Carina och Christer. Automation Regions processledare Mikael Klintberg modererade och publiken gjorde flera instick och ställde frågor. Efter frukostmötet stannade många av deltagarna kvar för fortsatta samtal och kontaktskapande – ett kvitto på att Automation Regions frukostmöten fyller en viktig funktion som mötesplats för företag, akademi och samhälle.

Ta del av presentationerna