Stort intresse för dataanalys och intelligenta system

Notis · 2019-01-31

Många företag vill hitta sätt att dra nytta av den data som maskiner och system dagligen samlar in, det märktes inte minst under januari månads frukostmöten med Do-tank hos Automation Region. Fokus var att skapa förståelse och ge verktyg för hur företagen kan ta första steget mot implementering av dataanalys, artificiell intelligens och machine learning.

Fortsatta diskussioner i Do-tank vid Västeråsmötet på expectrum den 29 januari.

Talarna betonade bland annat att införandet av artificiell intelligens i industrin kräver involvering från flera av företagets kompetensområden. Insamlandet av korrekt data är en stor del av arbetet – inom ett av de presenterade projekten tog arbetet med att samla in data två år och ett hundratal sensorer i anspråk. Resultatet blev en grundlig genomlysning av verksamheten och förslag till effektiviseringsprojekt för kvalitetshöjning, resurs- och energibesparing.

För att välja väg framåt är det viktigt att förstå utmaningarna, hur och när olika typer av metoder kan användas och var de kan skapa mest nytta. Stig Larsson, senior forskare på RISE SICS Västerås gav en introduktion och visade på vilka typer av vinster som implementeringen av intelligenta system kan ge.

Petri Luomala, Moelven, och Anders Lycken, senior forskare på RISE Bioekonomi, presenterade ett case från sågverksindustrin där mätdata bidragit till att förbättra processen, öka tillgängligheten och minska energianvändningen i produktionen.

Mats Jirstrand, avdelningschef för Systemteknik och dataanalys på Fraunhofer Chalmers Center, gick in på teori och visade hur maskininlärning kan användas för att identifiera grundorsaker till kvalitetsavvikelser inom diskret tillverkning.

– Det är fantastiskt att uppleva engagemanget hos deltagarna vid våra aktiviteter, säger Karin Wiik, projektledare på Automation Region. Energinivån på den efterföljande Do-tanken var hög och många av deltagarna fick med sig idéer och nya kontakter för fortsatt arbete.