Stort tack och lycka till Erik Oja!

Notis · 2012-11-30

  Vi – Automation Regions medlemmar, ledning och övriga styrelseledamöter – vill rikta ett varmt tack till styrelseordförande Erik Oja, som nu lämnar posten för nya uppdrag. Under Erik Ojas ordförandeskap har Automation Region vuxit i styrka och på allvar blivit en aktör att räkna med. Samtidigt som vi kommer att sakna Erik som stöd och inspirationskälla så vill vi passa på att gratulera hans nya kollegor i Shanghai!!