Strategi för nyindustrialisering presenterades i Västerås

Notis · 2016-01-29

Mikael Damberg
Foto: Robert Gustavsson, SVT Nyheter Västmanland

Fredagen den 22 januari besökte näringslivsminister Mikael Damberg Västmanland för att presentera regeringens strategi för att nyindustrialisera Sverige. Att det första besöket på turnén genom landet hamnade just i Västmanland är ingen slump.

– Västmanland är lite av vaggan i svensk industri. Väldigt mycket av den nya och smarta industrin, i form av robotar och automatisering kommer från Västmanland. Så det är helt passande att starta här, förklarade Mikael Damberg.

Se inslaget på SVTs hemsida