Strategisk automation

Ledare · Kerstin Dencker • Swerea IVF AB KTH • Centre for Design and Management of Manufacturing Systems (DMMS) · 2011-04-29


Kerstin Dencker
Swerea IVF AB
KTH
Centre for Design
and Management of
Manufacturing Systems
(DMMS)

Att välja och investera i ”rätt” automatisering är en process nära sammanflätad med företagets affärsidé. Fokus är kundernas efterfrågan på det företaget kan leverera idag, vad företaget kommer att behöva leverera i framtiden och vad kunden vill ha i framtiden. Med strategisk automatisering sätts fokus på de avsnitt i produktionen som är viktigast att utveckla. Utgångspunkten är flödet genom produktionen för att identifiera nuvarande och kommande förbättrings- och utvecklingsbehov.

Som metod tar strategisk automatisering systematiskt fram beslutsunderlag för att välja rätt automatisering i en produktionsprocess. En nulägesanalys visar värdeskapande tid och värdeskapande arbetsmoment samt automationsnivåerna för produktionssystemet. Systemets mekaniska del och informationen som behövs för att utföra uppgiften bedöms. Scenarier för kommande automatisering tas fram. I dialog med produktions- och företagsledningen görs en prioritering och avgränsning för en fördjupad studie.

Utifrån nulägesanalysen tas scenarier fram för att skapa beslutsunderlag för automatisering i företaget – en guide för framtida automation i produktionen. Målet är att välja rätt maskinutrustning och informationssystem, och med dessa val också säkra kompetensen att nå en effektiv och flexibel produktion i företaget, nu och i framtiden.

Vid Produktionsklustrens konferens ”Mötesplats för framgångsrika verkstäder” den 24-26 maj i Katrineholm, som nämns på annan plats i nyhetsbrevet, fokuserar vi just på den potential som finns när det gäller att effektivisera och vidareutvecklade svenska verkstäderna. Vi är glada över att kunna presentera Automation Region som medverkande vid konferensen och rekommenderar gärna sessionen ”Automation och styrsystem” den 25 maj. Väl mött i Katrineholm!

Kerstin Dencker • Swerea IVF AB
KTH • Centre for Design and Management of Manufacturing Systems (DMMS)