Strategiskt samarbete med Big Science Sweden

Notis · 2020-09-30

Big Science Sweden är Sveriges officiella organisation för samverkan mellan stora europeiska forskningsanläggningar. Bland dessa anläggningar finns till exempel partikelfysiklaboratoriet CERN i Schweiz, fusionsreaktorn ITER i Frankrike samt svenska ESS och MAX IV. Det finns många intressanta kopplingar till automationsbranschen och nu inleder Automation Region och Big Science Sweden ett strategiskt samarbete.

Julia Hellström, affärsutvecklare och projektledare på Big Science Sweden.

– Vi ser samverkan med Automation Region som en ypperlig möjlighet att nå ut till Sveriges kompetens inom automation och att tillsammans skapa ökade affärsmöjligheter för svensk teknisk industri, säger Julia Hellström, affärsutvecklare och projektledare på Big Science Sweden.

Big Science Sweden arbetar bland annat med att koppla anläggningarnas upphandlingar till svenska företag med passande teknisk kompetens. De skapar också nätverksmöjligheter för affärsutveckling och samarbete mellan akademi och industri.

– Stora forskningsanläggningar ställer höga krav på teknologi vad gäller kvalitet och precision, säger Daniel Boqvist, programansvarig för forskning och innovation på Automation Region. Flera av Automation Regions medlemmar är redan med och bidrar i utvecklingen av dessa anläggningar och genom samarbetet med Big Science Sweden skapar vi möjligheter till fler samarbeten och nya affärer med forskningsmiljöer över hela världen.

Möt Big Science Sweden den 22 oktober

Den 22 oktober arrangerar Big Science Sweden en virtuell workshop inom remote handling och robotik. Det är ett viktigt tekniskt område för forskningsanläggningarna som ofta har radioaktiva miljöer med begränsad exponeringstid för personal. Det handlar till exempel om inspektion, transporter och montering av stora komponenter, men även om finmotoriska robotar som kan arbeta i trånga utrymmen. Vid workshoppen presenteras pågående projekt samt en översikt av de tekniska lösningar som efterfrågas av anläggningarna.

Läs mer och anmäl dig till workshoppen den 22 oktober →
Kontakta Daniel Boqvist om du vill veta mer om samarbetet med Big Science Sweden →