Strategiskt samarbete med danska Robocluster

Notis · 2020-05-22

Automation Region och danska Robocluster inleder ett samarbete för att främja svensk och dansk innovation. Samarbetet grundar sig på tre verksamhetsområden – gemensamma aktiviteter, forsknings- och innovationsprojekt samt erfarenhetsutbyte mellan de både klustermiljöerna och dess medlemmar.

– Vi inledde diskussionerna vid Hannover Messe förra våren och nu har vi ringat in de områden där vi tillsammans kan göra mest nytta, säger Daniel Boqvist, programansvarig för forskning och innovation på Automation Region. För våra medlemmar innebär det bland annat att vi öppnar möjligheter till engagemang i internationella affärsnätverk och strategiska forskningsprojekt.

Robotik har en central plats i industrin och antalet robotar och tillämpningsområden ökar ständigt. Danmark är det fjärde mest robottäta landet i världen, räknat på antalet robotar per 10 000 anställda (fordonsindustrin exkluderad). Den positionen har de lyckats nå bland annat tack vare massiva statliga satsningar på att främja robotautomation i små och medelstora företag. Sverige ligger på en sjätteplats i samma lista.

Robocluster är en del av Odense Robotics – ett av världens största teknikcenter med forskning, utveckling och design av robotikteknologi, automation och drönare. Deras främsta fokus är att länka samman forskningsinstitut och företag.

Läs mer om Robocluster →