STREAM – framtidens energieffektiva drift- och underhållslösningar

Notis · 2012-06-29

SICS Västerås har av Vinnova beviljats projektet STREAM inom utlysningen Utmaningsdriven Innovation med totalt 20 miljoner i omsättning som ett resultat av ett samarbete inom Automation Region.

STREAM står för ”Strömmen av information för smart effektiv automation” och ska adressera utmaningen för svensk industri att med metodik som leder till snabbhet, precision och kostnadseffektivitet möta kundernas krav och konkurrensen på världsmarknaden. Projektet har som mål att skapa en verktygslåda som gör en sådan utveckling enkel, effektiv och snabbt tillämplig. Genom att ta avstamp i praktiska fallstudier från olika branscher kombineras modulbaserad integrering av programvara med öppet utbyte av idéer och lösningar – Open Innovation. Att kunna påvisa värdet av systemet/produkten är avgörande för att investeringen ska bli av – såväl för beställaren som för leverantören.

Tillämpningarna som STREAM siktar in sig på handlar i utgångsläget om stålindustri, kransystem och tågdrift, men projektet har som avsikt skapa generiskt användbara applikationer och att sprida dessa till många fler branscher. Förutom SICS Västerås och Automation Region är ABB, Prevas, Bomardier, Addiva, Mälardalens högskola, Blue institute och Santa Anna partner i projektet. Mer information har markus.bohlin@sics.se.