Studentpriset för automationsarbete

Artikel · 2010-08-31

Kompetens inom automation är en styrka i svensk industri, och en förutsättning för fortsatt expansion och långsiktig svensk konkurrenskraft. För att betona vikten av en stabil och god återväxt inom detta område har Automation Region i samarbete med branschorganisationen Svensk Automation och fackmässorna Processteknik och Scanautomatic instiftat ett studentpris för bästa automationsrelaterade examensarbete – Automation Student. Priset, ett stipendium på 10 000 kronor, delas ut av Automation Region, i år i samband med mässan Scanautomatic i Göteborg. Automation Student är öppen för studenter både från yrkeshögskolor och från tre- eller femåriga universitetsutbildningar. Tävlande arbeten ska vara genomförda år 2009 eller senare.

Tävlande examensarbetet ska vara utförda inom det automations- och produktionstekniska fältet. Området automation omfattar automationstekniska lösningar inom processindustri, diskret tillverkning, logistik och fastighet. Det produktionstekniska området omfattar grundläggande styr- och reglerteknik, processoptimering och produktionsledning samt hårdvara och relaterad programvaruteknik. Automation Student är öppen för studenter från yrkeshögskolor och från tre- eller femåriga universitetsutbildningar. Tävlande examensarbeten ska vara genomförda under 2009 eller senare. Sista anmälningsdag var den 1 september.

En jury kommer att utse ett mindre antal nominerade bidrag, vilka kommer att visas upp på Scanautomatic. De nominerade bidragen erbjuds god publicitet och exponering i en separat tävlingsmonter på mässan, där juryn också presenterar den slutgiltiga vinnaren. Vi har till årets tävling ett tiotal bidrag från lika många lärosäten, vilket vi är mycket stolta över. Läs mer på www.automationstudent.se eller kontakta stefan.hollertz@automationregion.com