Styrelseinternat om VINNVÄXT

Notis · 2015-11-30

VINNVÄXT-resan fortsätter

Den 12-13 november träffades styrelsen för Automation Region för konferens på Haga slott i Enköping. Två effektiva dagar där det mesta handlade om den aktuella ansökan till VINNVÄXT-programmet. Frågor stöttes och blöttes och idéer kring digitalisering och kommande samhällsutmaningar testades.

Internatet gästades bland annat av Maria Hollander som är vd för Paper Province, ett företagskluster som samlar medlemmar som är verksamma inom skogsindustrin. Paper Province blev VINNVÄXT-vinnare år 2013 och Maria gav nya, värdefulla infallsvinklar på Automation Regions ansökan.

För mer information om Automation Regions VINNVÄXT-ansökan, kontakta Karolina Winbo, karolina.winbo@automationregion.com