Styrelsemöte hos THINGS

Notis · 2016-02-28

Styrelsemöte hos THINGS den 29 januari

Automation Regions styrelsemöte den 29 januari genomfördes hos den nya samarbetspartnern THINGS i Stockholm. Magnus Melander, en av THINGS grundare, berättade om verksamheten och visade runt i lokalerna. Redan under denna visning initierades nya kontakter som kan leda vidare till intressanta samarbeten.

Missa inte den kommande heldagen om framtidens industri som arrangeras den 16 mars i samverkan med THINGS och Packbridge.

Mer information och anmälan