Summering av 2013 med sikte på framtiden

Notis · 2014-03-31

Den 7 mars höll Automation Region årsmöte på Elite Stadshotellet i Västerås. Ett 60-tal deltagare medverkade under eftermiddagen som bjöd på bra diskussioner och intressanta föreläsningar på temat innovation och svensk konkurrenskraft.

Håkan Nytorp, ordförande i Automation Regions styrelse, hälsade välkommen och lämnade därefter ordet till processledningen, Mikael Klintberg och Karolina Winbo. Vid genomgången av verksamhetsberättelsen lyfte processledningen bland annat fram att klustret har fått hela 13 nya medlemmar under 2013. De visade också på den volym och bredd av olika aktiviteter som har genomförts – från frukostmöten inom ämnen som smart grid, MES och internationalisering, till innovationstävlingen Mälardalen Open och den egna konferensen Automation Summit i september.

– Vi genomförde Automation Summit i ett unikt samarbete med de stora branschmässorna i Stockholm och Göteborg. Konferensen överträffade våra förväntningar och vi hoppas kunna följa upp med ett ännu större och vassare arrangemang år 2015, sammanfattade Mikael Klintberg.

Håkan Nytorp och Björn Andersson

Under mötet avrapporterades också den verksamhet som bedrivs i Automation Regions utvecklingsgrupper och slutligen avtackades tre styrelsemedlemmar – Pamela Christensson, Anders Aabakken och Björn Andersson. Björn, som har varit med i styrelsen sedan Automation Region bildades, utnämndes dessutom till hedersmedlem.

Efter årsmötet följde flera intressanta presentationer på temat innovation och svensk konkurrenskraft. Maria Cederholm, projektledare för ”Sverige tar matchen”, visade bland annat en modell som åskådliggör företags ”välfärdsavtryck”, det vill säga hur mycket välfärd som kan köpas för de arbetsgivaravgifter och den bolagsskatt som ett företag genererar. Nyfikna företagare kan ange sina nyckeltal på www.sverigetarmatchen.se.

Margareta Groth, enhetschef på Vinnova, pratade om globala samhällsutmaningar som de nya drivkrafterna i innovationssystemet. Satsningen på strategiska innovationsprogram – där Processindustriell IT och Automation (PiiA) ingår – styr mot miljömål, hållbar tillväxt och konkurrenskraft. Samverkan och partnerskap mellan företag, akademi och myndigheter är en förutsättning i dessa program.

– Vi vill att flera aktörer inom samma område träffas och diskuterar vad som kan göras med gemensamma krafter. Ska det bli rally så gäller det att sitta i samma bil, en kör och en håller kartan, förklarade Margareta.

Susanne Timsjö leder ett team på ABB som utvecklar mjukvaror för framtidens kontrollrum. Användaren står i centrum och målet är att det ska vara kul att jobba i industrin. Susanne visade hur miljöer och tekniker i tv-spel används för att förstå hur nästa generations operatörer vill arbeta.

– Inom en snar framtid kommer vi ha en hel armé med ytterst kompetenta och tränade dataspelare till hands. Det gäller för oss i industrin att dra nytta av den kraften, konstaterade Susanne.

Eftermiddagen avslutades med demonstration av en ny innovation – Virtual Keybord. Lars Asplund, professor i datateknik på Mälardalens högskola, har medverkat i utvecklingen av ett koncept med två handbyglar som ersätter det traditionella tangentbordet. Sensorer för rörelse och elektriska fält registrerar fingrarnas rörelser och översätter informationen till text. Det virtuella tangentbordet är också självlärande vilket bland annat möjliggör att användaren kan utveckla en personlig fingersättning. Mer information om projektet finns på hemsidan www.senseboard.com.

Talare vid årsmötet
Några av talarna vid årsmötet – Maria Cederholm, Susanne Timsjö, Margareta Groth, Lars Asplund och Helena Lundin (ordförande för kommunikationsgruppen).