Summering av Scanautomatic och Processteknik 2014

Notis · 2014-12-18

Scanautomatic och Processteknik

Den 2 december genomförde Svenska Mässan det sedvanliga uppföljningsmötet med branschrådet för mässorna Scanautomatic och ProcessTeknik. Ett 20-tal personer från utställarföretag, partner- och branschorganisationer deltog vid mötet där också Mikael Jansson från Fairlink presenterade den sammanställning som gjorts runt mässorna, med både tillbakablickar och identifiering av trender och framtidsspaning.

Överlag visade både utställarnas och besökarnas bedömningar på en tydlig förbättring från 2012 till 2014. Antalet utställare, ca 300 stycken, var något färre än förra mässan, medan besökarantalet 9 900 innebar en liten ökning.

Responsen från deltagarna på branschrådsmötet och från ett flertal uppföljningsmöten med utställarföretagen visar tydligt att företagen är nöjda med årets mässa. Det återspeglas också i återbokningen inför mässan 2016 som har nått en rekordnivå.

Ett 60-tal seminarier och utbildningar genomfördes och lockade sammanlagt cirka 1 000 besökare. Seminarier är allt viktigare och efterfrågas av både besökare och utställare. Deltagandet har också ökat stadigt under de tre senaste arrangemangen, från 3 procent 2010 till 8 procent 2014. Här har Automation Region gjort ett tydligt avtryck genom att bidra med ett stort antal välbesökta seminarier – vid höstens mässa men även 2012.

– Kunskapsspridning är ett av Automation Regions viktigaste områden och ny kunskap är också en förutsättning för att stärka konkurrenskraften i den svenska industrin. Vi är mycket glada över att kunna samarbeta med de svenska automationsmässorna kring denna framtidsfråga, säger Mikael Klintberg, processledare på Automation Region.

Håkan Nytorp
Håkan Nytorp, divisionschef på ABB Process Automation i Sverige och styrelseordförande i Automation Region, var en av huvudtalarna på Scanautomatic och Processteknik 2014.

Intresset för kompetensutveckling och att ta till sig ny kunskap har ökat bland besökarna, hela 15 procent av besökarna menar att den viktigaste anledningen till att besöka mässorna är seminarier och workshoppar. Detta tar vi till oss, liksom det faktum att över 80 procent av besökarna endast besöker mässorna under en dag. Det gör att bra presentationer kan återkomma under samtliga mässdagar, en god idé till nästa gång.

Vi ska också ge en eloge till Svenska Mässan för deras initiativ med en Teknisk tjejlunch, där kvinnliga profiler från näringslivet inspirerar tjejer att söka sig till tekniska utbildningar. Vilket kan behövas i denna mansdominerade bransch med endast 9 procent kvinnliga besökare på mässorna …

Vid branschrådsmötet meddelades även att Ann Åfeldt lämnar uppdraget som mässansvarig för ProcessTeknik för att arbeta med andra uppgifter inom Svenska Mässan. Pia Nyzell, tidigare mässansvarig för Scanautomatic, tar över ansvaret för båda mässorna. Nästa omgång av Scanautomatic och ProcessTeknik arrangeras den 4-6 oktober 2016 – något att se fram emot!