Sunne behöver automationskompetens

Notis · 2015-01-29

Sunnesundet by winter

Verkstadsindustrin i Sunne har under det senaste året genomfört gemensamma träffar för att diskutera hur de ska kunna utveckla verksamheten framöver. En av slutsatserna är att det finns ett stort behov kompetens inom styr- och reglerteknik samt process IT.

Nyfikna företag inom Automation Region kan kontakta processledningen för mer information!