Svensk automation får nyckelroll i världens energiomställning

Artikel · 2010-02-26

Sverige kan bli en av de stora vinnarna när världens energisystem ska ställas om. I synnerhet den hittills anonyma svenska automationsindustrin, som idag sysselsätter 25 000 personer och omsätter 50 miljarder kronor om året. Nu öppnas en marknad värd flera hundra miljarder om året de närmaste tjugo åren.

Nya politiska mål om att minska utsläpp, mildra effekten av stormar och naturkatastrofer och effektivare energiutnyttjande är några av skälen till att världens ledare vill ställa om energisystemen.

Det innebär enorma möjligheter för svensk automationsindustri. Att automatisera innebär per definition att förhindra utsläpp, minimera råvaruförbrukning och använda energi så effektivt som möjligt. Automationsföretagen utvecklar teknologin och systemen som mäter, styr och övervakar hela kedjan från elproduktionen, via elnätet, till elkonsumenterna i industrin och i hushållen.

Själva elnätet är alltså endast en del av omställningen. Ändå handlar den stora frågan just nu om att skapa så kallade smarta elnät, smart grids. Det är en trend som fått rejäl skjuts av president Barack Obama, som nytillträdd avsatte flera miljarder dollar till att utveckla nya elnät som kan hantera nya energikällor.

En mycket mer varierad elproduktion kräver en balanserande reservkraft eller energilager. För att hålla nere kostnaderna för dessa, måste elkonsumenterna anpassa användningen till produktionen i högre utsträckning än idag. Det förutsätter nya prismodeller, där priset blir mycket högre vid situationer med dyr elproduktion, och information så att kunderna förstår skälet till varierade priser. I ett framtida intelligent energisystem är det alltså återkopplingen mellan generering och förbrukning i såväl fastigheter och industrier som i vindkraftverk och elbilar som är avgörande. Det vill säga, det vi kallar automation.

Det tål att upprepas: De smarta elnäten blir endast en del av energisystemen, den totala marknaden är ännu större. Värdet av marknaden för smarta elnät är svår att uppskatta. Enligt Morgan Stanleys rapport utifrån analyser från Electric Power Research Institute (EPRI) och International Energy Agency (IEA) är marknaden värd omkring 22 miljarder dollar per år under de kommande tjugo åren, för att sedan växa till 115 miljarder dollar per år. Till detta tillkommer 20 miljarder dollar i transmissions- och distributionsprojekt. Andra stora marknader vid sidan av USA med samma utmaningar är exempelvis Indien, Kina samt de flesta europeiska länder, inklusive Sverige.

Här ser ledande företag som ABB, Siemens och Schneider en gigantisk marknad öppnas, men även nya aktörer som Google, Microsoft och Apple, som nu lanserar internetbaserade plattformar och smarta elmätare som kan mäta och övervaka elkonsumtionen i hemmen. Googles teknikvisionär Vint Cerf nämner smart grids som ett av företagets största och viktigaste områden.

Dr. David Natusch, ordförande i APEC Energy Business Network som är rådgivande till Apec-ländernas regeringar, menar att automation är nyckeln till att lyckas med energiomställningen och utsläppsminskningar – och att flera av nyckelteknologierna är svenska.

Han kommer att träffa några av de svenska företag som nu rustar för en kraftigt ökad efterfrågan de närmare åren. I veckan besöker han Västerås, där en tredjedel av den svenska automationsbranschen samlas i Automation Region, ett världsledande centrum för automationsföretag med ABB i spetsen. De övriga internationella noderna samlas kring tyska Siemens, franska Schneider, brittiska Invensys, japanska Yokogawa, Mitsubishi och Omron, och amerikanska Emerson, Rockwell, Honeywell och GE.

Automationsbranschen är en oförtjänt anonym miljardindustri. Dess roll har inte uppmärksammats i Sverige, fokus har snarare varit på enskilda lösningar nära slutanvändaren. Vi hoppas att fler ska erkänna automationsbranschen som en absolut förutsättning för att behålla produktion och arbetstillfällen, och som en motor för framtida exportintäkter, hållbar utveckling och forskning.

Svensk automationsindustri leder utvecklingen av smart energianvändning. Det ger Sverige en av de större inhemska och internationella marknadsmöjligheterna någonsin.

Charlotte Brogren, generaldirektör, Vinnova
Sven-Arne Paulsson, processledare, Automation Region
Erik Dahlquist, professor i energiteknik, Mälardalens högskola
Björn Stigson, president, World Business Council for Sustainable Development
Erik Oja, divisionschef, ABB Process Automation
Helmer Larsson, näringslivschef, Västerås stad