Svensk industri behöver en levande innovationsmiljö

Ledare · Catarina Berglund, processledare Automation Region · 2022-07-01

I en debattartikel i Ny Teknik beskriver vi vad som krävs för att fortsätta utveckla en hållbar och konkurrenskraftig svensk industri: ”En levande innovationsmiljö är avgörande för att regeringens industristrategi ska kunna förverkligas och för att det svenska indtech-undret ska fortsätta att växa.”

Men vad är egentligen en levande innovationsmiljö? Och hur kan enskilda företag, investerare, forskare, eller anställda inom exempelvis vårdsektorn med behov av digitala verktyg få tillgång till en sådan miljö? För mig är svaret enkelt – innovationsmiljön utgörs av den samlade kompetensen och möjligheterna inom nätverket.

Automation Region bygger en stark innovationsmiljö kring begreppet indtech. Den inkluderar internationellt ledande organisationer och experter från olika branscher och områden. Från visualisering, standarder, affärsmodellering, entreprenörskap och intraprenörskap till djuplodande tekniska fält. Vi tar hela tiden nya kliv för att skapa nya möjligheter och förutsättningar i vårt nätverk.

Vårens aktiviteter har inkluderat expon och mässor samt lärplattformar med digitala seminarier och workshoppar kring aktuella ämnen. Vi har också stark framdrift i våra projekt. Ett spännande och roligt exempel är projektet Mikrofabriker, där vi sammanför textil- och modebranschen med våra automationsföretag. Ett viktigt mål är att flytta hem produktion till Sverige och för det krävs en hög grad av automation.

Kompetensutmaningen är en fortsatt prioriterad fråga – vi behöver attrahera talanger till industrin, men också hitta nya former av samarbeten. Ett exempel är insatsen Talangattraktion, där vi scoutar uppstartsbolag inom utvalda teknikområden i Silicon Valley och kopplar ihop dem med företagen i vårt nätverk.

Det är som bekant valår och även på policynivå har vi många stora och svåra frågor att hantera. Vi har identifierat fyra områden som vi vill att politiken prioriterar för att vi ska kunna främja en konkurrenskraftig och hållbar svensk industri:

  • Öka attraktiviteten för FoU-investeringar i Sverige. Fokusera på insatser för omställningsförmåga mot indtech och ta fram en ny export- och investeringsstrategi som prioriterar öppenhet och samverkansinsatser mellan näringsliv och akademi.
  • Stärk kompetensförsörjningen inom indtech. Säkerställ att utbildningen håller hög kvalitet och relevans och ge lärosäten förutsättningar att tillhandahålla utbildning och fortbildning samt samverka med näringslivet. På individnivå måste alla ha möjlighet till omställning genom hela yrkeslivet.
  • Ta täten i digitaliseringen. Möjliggör strategiska insatser så att svensk indtech kan bibehålla och vidareutveckla en globalt ledande roll. Tydliggör att digitalisering genomsyrar alla politikområden genom att utse en statssekreterare eller liknande med ansvar för att samordna digitaliseringsfrågor mellan departementen.
  • Underlätta industrins klimatomställning. Inför en nationell satsning på demonstratormiljöer inom indtech som främjar industrins klimatomställning och konkurrenskraft. Digitalisering, AI och en uppgraderad digital infrastruktur är förutsättningar för en hållbar omställning.

Kanske är behovet av en levande innovationsmiljö större nu än någonsin tidigare. Därför är jag oerhört stolt över vad vi inom Automation Region – det vill säga du och jag och alla våra vänner på små och stora företag, universitet, investerare, myndigheter och offentlig sektor – bygger upp och skapar tillsammans. Välkommen att engagera dig och kom gärna med egna förslag på frågor och initiativ som du vill driva i nätverket.

Vi hörs och ses efter semestern – ha en underbar sommar!

Catarina Berglund
Processledare Automation Region