Industrin utbildas inom AI och ML

Artikel · 2018-05-29

I samarbete med Automation Region har Sprymer AB fått förtroendet från Vinnova att utbilda svensk industri i tillämpad artificiell intelligens och maskininlärning, AI/ML, under 2018.

- Vi är mycket glada och stolta över att kunna erbjuda detta, säger Robert Majanen, vd på Sprymer.

Nyligen har Sprymer, med stöd av Vinnova och i samarbete med Automation Region, startat ett forskningsprojekt som genom att undersöka potentialen i att använda artificiell intelligens och maskininlärning ska ta industriers produktionsprocesser till en ny nivå.

I projektet erbjuds tio svenska industriföretag ett kostnadsfritt introduktionspaket bestående av både utbildning och praktisk genomlysning av potentialen i att använda artificiell intelligens och maskininlärning i kundens verksamhet. Huvudsyftet med projektet är att hjälpa deltagande företag att omvandla ett generellt intresse till en konkret tillämpning i verksamheten som ökar företagets konkurrenskraft, men även att få företag att accelerera sina initiativ inom digitalisering.

Sprymer är ett företag som förser tillverkande företag inom svenska och europeisk industri med överordnade system för produktionsstöd, MES. Genom olika funktioner stöttar systemen materialens och produkternas väg genom förädlingsprocesser. Eftersom all relevant data lagras ger systemet även en detaljerad produktionshistorik som kan användas som erfarenhetsbas för maskininlärningsmetoder. MES och maskininlärning ger tillsammans stora möjligheter att förutsäga och undvika problematiska situationer som kassationer eller reklamationer, menar Robert Majanen.

Varför är det här initiativet viktigt just nu?

- Vi får frågor från kunder. Företag som har mycket data och själva ser att de är på väg in i ett produktionsproblem undrar: hur kan vi förebygga detta innan det händer?

Kan du säga något om bakgrunden till initiativet?

- Om vi tidigt kan upptäcka och undvika avvikelser i grundinformationen för tillverkningsprocessen, felaktigt inställda maskiner och avvikande funktioner hos utrustning kan vi göra betydande besparingar inom industrin och öka lönsamheten.

Hur ser samarbetet ut?

- Vinnova bidrar med en miljon kronor och Automation Region med kontaktnät, kompetens, och informationsspridning. En genomförbarhetsstudie som finansierades av PiiA (Processindustriell IT och Automation) har gjorts tidigare.

Vad hoppas ni kunna uppnå?

- Det förväntade resultatet är ökad spridning av kunskap kring AI/ML, men även hur man konkret kan utvärdera praktiska förutsättningar och möjligt affärsvärde för dessa tillämpningar inom industrin.

Hur ser fortsättningen ut?

- Vi kommer att använda utbildning i kombination med en konkret mall för att skapa ett ”introduktionspaket” om AI/ML, men även introducera en konkret metod för utvärdering av de praktiska förutsättningarna och möjligt affärsvärde som industriella tillämpningar kan erbjuda.

Hur ser Automation Region på samarbetet?

- Att Automation Region samarbetar med företag är ett bra exempel på att vi går från vad till hur. Vi bidrar till att implementera AI utifrån företagens behov och anpassar åtgärderna därefter, säger Catarina Berglund, processledare, Automation Region.

Introduktionspaketet innehåller grundläggande utbildning samt introduktion av en konkret metod för att utvärdera värdet och genomförbarheten av tillämpad AI/ML hos varje deltagande företag. Aktiviteterna inom paketet ger också deltagande företag en konkret genomlysning av sin potential för ökad konkurrenskraft genom tillämpad AI/ML.

Tio stycken industriföretag kommer att kunna genomgå ett kostnadsfritt introduktionspaket inom tillämpad AI/ML för industriella applikationer. Tveka inte att ta kontakt om du är intresserad av att vara en av de tio eller om du bara vill veta mer om projektet.

Här hittar du Sprymers hemsida
robert.majanen@sprymer.com
Telefon: 0706-41 26 99